inch, 100 kg, US fluid ounce, 6'3", 10 stone 4, cubic cm, The symbol for deciliter is dL and the International spelling for this unit is decilitre. You can also go to the universal conversion page. The litre (spelled litre in Commonwealth English and liter in American English) is a unit of volume. Note that rounding errors may occur, so always check the results. kiloliter (kl) hectoliter (hl) decaliter (dal) liter (l) deciliter (dl) centiliter (cl) milliliter (ml) metric volume units. Note: Fractional results are rounded to the nearest 1/64. dl. Your value gets … How many dL in 1 cL? Note: Fractional results are rounded to the nearest 1/64. Type in your own numbers in the form to convert the units! Use this page to learn how to convert between deciliters and centiliters. 1: This is a conversion chart for centiliter (Metric). oz = 2.37 dl: 1 US fluid ounce = 29.6 ml: 1 dry quart = 2 dry pints = 1.1 l: 1 dry pint = 5.51 dl Een centiliter (cl) is een inhoudsmaat en is één honderdste van een liter. Cookies zijn nodig voor het optimaliseren van de website en wij kunnen gerichte advertenties tonen. conversion calculator for all types of measurement units. DEKALITER TO DECILITER (dal TO dl) CHART. Centiliter wordt weergegeven door middel van een kleine letter c en een grote letter L (cL) of een kleine letter c en een kleine letter l (cl). Switch units Starting unit. dL to US gallon dL to half gallon Then multiply the amount of Dekaliter you want to convert to Deciliter, use the chart below to guide you. Centiliter (cl) wordt veel gebruikt op verpakkingen van drinken, zoals frisdrankblikjes waar meestal 33 cl oftewel 0,33 liter op staat. A deciliter is a unit of volume in the Metric System. The base unit for a deciliter is liter and the prefix is deci. A liter, or litre, is a unit of volume in the metric system. 35 mL is the same as 0.35 dL. Join the discussion today. 1 cubic meter is equal to 10000 dL, or 100000 cL. You can also go to the universal conversion page. The answer is 0.1. 1 dl = 0.1 l 1 deciliter je 0.1 litra. CUBIC DECIMETER TO CENTILITER (dm3 TO cl) FORMULA . Je moet het aantal deciliters vermenigvuldigen met 10 en dan weet je hoeveel centiliter het is. Definitie liter. Wanneer je 1 liter (l) hebt, staat dit gelijk aan 10 deciliter (dl). 1 dl = 100 cm 3 1 deciliter je 100 centimetrov kubických. Conversion base : 1 dl = 0.1 l. Conversion base : 1 l = 10 dl ... hectoliter (hl) decaliter (dal) liter (l) deciliter (dl) centiliter (cl) milliliter (ml) metric volume units. Your value gets … De centiliter is 1/100 liter (centi=honderdste) Volume wordt gedefiniëerd als Afstand1 X Afstand2 X Afstand3, of Aftand tot de derde macht. Note that rounding errors may occur, so always check the results. 30 octobre 2006 à 9h02 . Click on the green-colored "Download" button (The button marked in the picture below). For a more accurate answer please select 'decimal' from the options above the result. DEKALITER TO DECILITER (dal TO dl) FORMULA . Example: convert 15 mL to dL: 15 mL = 15 × 0.01 dL = 0.15 dL. Then click the Convert Me button. A milliliter is a unit of volume equal to 1/1000 th of a liter. Giet het water in de maatbeker en lees af hoeveel er in de maatbeker zit. cL↔Cup 1 Cup = 25 cL. Berekenen.nl gebruikt cookies. We assume you are converting between deciliter and centiliter. To convert between Dekaliter and Deciliter you have to do the following: First divide 0.01 / 0.0001 = 100. Another important rule is definition 1 liter = 1 dm 3. dL or ... A centilitre (cL or cl) a metric unit of volume that is equal to one hundredth of a litre and is equal to a little more than six tenths (0.6102) of acubic inch, or one third (0.338) of a fluid ounce. dL to megalitre To convert between Cubic Decimeter and Centiliter you have to do the following: First divide 0.001 / 0.00001 = 100.. Then multiply the amount of Cubic Decimeter you want to convert to Centiliter, use the chart below to guide you. Het recept geeft aan dat je een bepaalde hoeveel water moet toevoegen. J'aime. 15 dL to cL = 150 cL 1 dl = 0.1 l. deciliter . In 1795 werd één liter gedefinieerd als de inhoud van een kubus met ribben van 1 dm. The SI derived unit for volume is the cubic meter. 1 dl = 10 cl 1 deciliter is 10 centiliters. Door verder te klikken op onze website, accepteer je cookies die wij plaatsen. 1 dl 0, 1 l 0, 0001 m3. De metrische volumematen (kubieke centimeter,kubieke meter, maar ook de LITER en afgeleiden, etc.) lees meer. Meestal is dit geen liter maar cl of dl. Meer weten? Doorgaan op deze site betekent akkoord. conversion table blood glucose levels to Dutch equivalents mmol/l mg/dl mmol/l mg/dl mmol/l mg/dl 2,1 37,8 6,1 109,8 10,1 181,8 2,2 39,6 6,2 111,6 10,2 183,6 Je moet het aantal deciliters vermenigvuldigen met 10 en dan weet je hoeveel centiliter het is. Windows 10; Windows 8.1; Windows 8; Windows 7; Windows Vista; Windows XP; Steps to Download the Cl.dll Library link. 1 cl = 10 ml Wil je weten hoeveel vloeistof er in een glas, beker of kopje gaat, vul het dan met water. Type in your own numbers in the form to convert the units! Convert volume and capacity culinary measuring units between deciliter (dl - dcl - deci) and milliliters (ml) but in the other direction from milliliters into deciliters also as per volume and capacity units.. Culinary arts school: volume and capacity units converter. 1 dekaliter in deciliter = 100. dal cL↔mL 1 cL = 10 mL. 2: Enter the value you want to convert (centiliter). 1 dl = 0.001 hl 1 deciliter je 0.001 hektolitra. zijn dus afgeleid van de metrische lengtemaat METER. The same as 1 m has 10 dm, 100 cm and 1000 mm, 1L has 10 dL, 100 cL and 1000 mL. cL to dL, or enter any two units below: dL to board foot Essential of conversions SI units of the volume is the coefficient 1000. cL↔uL 1 cL = 10000 uL. Van 1 Cl naar 1 liter is 2 stappen naar links dus: 100 of 00 dus 1: 100 0, 01 Ik weet 1 liter 1dm3 en 1 mililiter 1cm3, maar hoeveel is dan 1 centiliter. Om je een idee te geven hoeveel dit nu ongeveer is, kun je denken aan een espresso kopje met koffie, dat is ongeveer 1 deciliter. Language. dL to petalitre Een centiliter (cl) is een inhoudsmaat en is één honderdste van een liter. Note that rounding errors may occur, so always check the results. Note: You can increase or decrease the accuracy of this answer by selecting the number of significant figures required from the options above the result. A liter is defined as the volume of a cube that is 10 centimeters on a side. The volume value 1.5 dl (deciliter) in words is "one point five dl (deciliter)". cL↔nm3 1 cL = 1.0E+22 nm3 cL↔L 1 L = 100 cL cL↔kL 1 kL = 100000 cL cL↔dL 1 dL = 10 cL cL↔mL 1 cL = 10 mL cL↔uL 1 cL = 10000 uL cL↔Cc 1 cL = 10 Cc cL↔Drop 1 cL = 200 Drop cL↔Cup 1 Cup = 25 cL cL↔Teaspoon (metric) 1 cL = 2 Teaspoon (metric) cL↔Tablespoon (metric) coefficient: 0.666667 cL↔in3 1 in3 = 1.6387064001271 cL A decilitre (or deciliter), abbreviated dL or dl, is one tenth of a litre, or 10^?4 m^3, or 100 millilitre. Bonne journée. 1: This is a conversion chart for deciliter (Metric). It is the same as a cubic centimeter. Simply select the input unit, enter the value and click "Convert" button. cL↔Drop 1 cL = 200 Drop. 0.1 l ~= 100 ml. En hoeveel is 1 deciliter. You can also go to the universal conversion page. Use this page to learn how to convert between deciliters and centiliters. Simply select the input unit, enter the value and click "Convert" button. 2: Enter the value you want to convert (centiliter). 1 dl = 0.1 dm 3 1 deciliter je 0.1 … cL Hoeveel is een dl? Examples include mm, This is simple to use online converter of weights and measures. The SI unit of volume is the cubic metre (m³). 1 cubic meter is equal to 100000 centiliter, or 1000000 gram [water]. En réponse à . Then click the Convert Me button. Note: You can increase or decrease the accuracy of this answer by selecting the number of significant figures required from the options above the result. Units of volume are the cubes of units of length. De meeteenheid liter heeft doorheen de jaren verschillende definities gekregen. 5 dL to cL = 50 cL. ›› Quick conversion chart of dL to cL. De meeteenheid liter heeft doorheen de jaren verschillende definities gekregen. Het rekenen met inhoud gebruik je veel in de keuken bij koken. 10 dL to cL = 100 cL. You can do the reverse unit conversion from 1 US gallon = 4 liquid quarts = 3.785 l: 1 liquid quart = 2 liquid pints = 9.5 dl: 1 liquid pint = 2 cups or 16 US fl.oz = 4.73 dl: 1 cup = 8 US fl. dL to cubic picometer The SI prefix "deci" stands for one-tenth. De metrische volumematen (kubieke centimeter,kubieke meter, maar ook de LITER en afgeleiden, etc.) 1,5 dl = 150 ml Marielle. Om je een idee te geven hoeveel dit nu ongeveer is, kun je denken aan een espresso kopje met koffie, dat is ongeveer 1 deciliter. Read the Need definition of "dl" as measurement discussion from the Chowhound Home Cooking, Units And Measures food community. 1: This is a conversion chart for centiliter (Metric). For a more accurate answer please select 'decimal' from the options above the result. Definitie liter. ›› Quick conversion chart of dL to cL. There are about 3.785 liters in a U.S. gallon. > 1 dl = 125 ml, so 3 dl = 375 ml ( about 2 cups) not quite, in fact, 1 dl = 100 ml, so 3 dl is 300 ml. Type in unit J'aime. dl liter . 2: Enter the value you want to convert (deciliter). To switch the unit simply find the one you want on the page and click it. litre and multiples. For a more accurate answer please select 'decimal' from the options above the result. The volume value 1.5 dl (deciliter) in words is "one point five dl (deciliter)". De milliliter is 1/1000 liter (milli=duizendste) Volume wordt gedefiniëerd als Afstand1 X Afstand2 X Afstand3, of Aftand tot de derde macht. 1 US gallon = 4 liquid quarts = 3.785 l: 1 liquid quart = 2 liquid pints = 9.5 dl: 1 liquid pint = 2 cups or 16 US fl.oz = 4.73 dl: 1 cup = 8 US fl. ... 53 dL = 530 cL 53 x 10 = 530 10 cL = 1 dL. 1 dL to cL = 10 cL. The value will be converted to all other units of the actual measure. In 1795 werd één liter gedefinieerd als de inhoud van een kubus met ribben van 1 dm. metres squared, grams, moles, feet per second, and many more. 1 cubic meter is equal to 10000 dL, or 100000 cL. cL↔nm3 1 cL = 1.0E+22 nm3 cL↔L 1 L = 100 cL cL↔kL 1 kL = 100000 cL cL↔dL 1 dL = 10 cL cL↔mL 1 cL = 10 mL cL↔uL 1 cL = 10000 uL cL↔Cc 1 cL = 10 Cc cL↔Drop 1 cL = 200 Drop cL↔Cup 1 Cup = 25 cL cL↔Teaspoon (metric) 1 cL = 2 Teaspoon (metric) cL↔Tablespoon (metric) coefficient: 0.666667 cL↔in3 1 in3 = 1.6387064001271 cL A centilitre (cL or cl) a metric unit of volume that is equal to one hundredth of a litre and is equal to a little more than six tenths (0.6102) of acubic inch, or one third (0.338) of a fluid ounce. How to Convert Milliliter to Deciliter. Popular Volume Unit Conversions Vul hier het aantal deciliter in dat je wilt omrekenen naar centiliter. oz = 2.37 dl: 1 US fluid ounce = 29.6 ml: 1 dry quart = 2 dry pints = 1.1 l: 1 dry pint = 5.51 dl 10 cl (centiliter) 1 dl (deciliter) 0.1 l (liter) 0.01 dal (dekaliter) 0.001 hl (hectoliter) 100000 mm3 (cubic-millimeter) 100 cm3 (cubic-centimeter) 0.1 dm3 (cubic-decimeter) 0.0001 m3 (cubic-meter) 0 km3 (cubic-kilometer) 6.102374409473 in3, cu in (cubic-inch) 0.003531466672 ft3, cu ft (cubic-foot) 0.000130795062 yd3 (cubic-yard) Type in your own numbers in the form to convert the units! 1 cubic meter is equal to 10000 dL, or 100000 cL. symbols, abbreviations, or full names for units of length, cL↔dL 1 dL = 10 cL. Enter volume. Your value gets … Je kan ook deciliter naar centiliter omzetten hier op Berekenen.nl. To switch the unit simply find the one you want on the page and click it. Please enable Javascript This is simple to use online converter of weights and measures. to use the unit converter. Centiliters to Liters (cl to L) conversion calculator for Volume conversions with additional tables and formulas. For example, 1 dm 3 = 10 3 cm 3 = 1000 cm 3. 1 dl = 10 cl 1 deciliter je 10 centilitrov. ... 53 dL = 530 cL 53 x 10 = 530 10 cL = 1 dL. dl. > 1 dl = 125 ml, so 3 dl = 375 ml ( about 2 cups) not quite, in fact, 1 dl = 100 ml, so 3 dl is 300 ml. as English units, currency, and other data. Volgens het. Then click the Convert Me button. Step 1:Starting the download process for Cl.dll After clicking the "Download" button at the top of the page, the "Downloading" page will open up and the download process will begin. You can view more details on each measurement unit: Een deciliter (dl) is een inhoudsmaat en een deciliter is één tiende van een liter. Convert volume and capacity culinary measuring units between deciliter (dl - dcl - deci) and cups US (cup) but in the other direction from cups US into deciliters also as per volume and capacity units.. Culinary arts school: volume and capacity units converter. 1 dl = 100000 mm 3 1 deciliter je 100000 milimetrov kubických. Conversion base : 1 dl = 10 cl. Click on the green-colored "Download" button (The button marked in the picture below). 10 dL=1000mL, and if you delete one zero in each side, you get 1 dL=100mL. 1 l 10 dl Kleine-Hans-De-Liter-Drinkt-Chocolade-Melk Km-Hm-Dam-L- Dl. Je kan ook deciliter naar centiliter omzetten hier op Berekenen.nl. Note: Fractional results are rounded to the nearest 1/64. Disclaimer, privacy & cookies, adverteren, contact. Windows 10; Windows 8.1; Windows 8; Windows 7; Windows Vista; Windows XP; Steps to Download the Cl.dll Library link. Yes. cubic kilometer (km 3) cubic hectometer (hm 3) cubic decameter (dam 3) … dL to jack Vul hieronder het aantal deciliter in dat je wilt omrekenen naar centiliters. Centiliter (cl) wordt veel gebruikt op verpakkingen van drinken, zoals frisdrankblikjes waar meestal 33 cl oftewel 0,33 liter op staat. You can find metric conversion tables for SI units, as well zijn dus afgeleid van de metrische lengtemaat METER. Another important rule is definition 1 liter = 1 dm 3. ConvertUnits.com provides an online 1 dl = 10 cl = 100 ml donc 1.5 dl = 150 ml. Hoeveel dl zit er in een liter?Gratis proefabonnement op LesKompas: http://www.gratisleskompas.nl Druk de knop "bereken nu" en het resultaat wordt in aantal centiliter weergegeven. Use this page to learn how to convert between deciliters and centiliters. Centiliter wordt weergegeven door middel van een kleine letter c en een grote letter L (cL) of een kleine letter c en een kleine letter l (cl). dL to hectare meter The prefix deci is derived from the Latin decimus meaning tenth and is symbolized as d in the Metric System. Units of volume are the cubes of units of length. There are two official symbols, the Latin letter el in both cases: l and L. The litre is not an SI unit but is accepted for use with the SI. 1 dl = 100 ml 1 deciliter je 100 mililitrov. 5 dL to cL = 50 cL. Milliliters to Liters Conversions cubic kilometer (km 3) cubic hectometer (hm 3) A decilitre (dl) is a tenth of a litre. Step 1:Starting the download process for Cl.dll After clicking the "Download" button at the top of the page, the "Downloading" page will open up and the download process will begin. Kikou tout le monde, si je me rapelle bien mes cours de maths (ou c'est bien loin tout ça!) For example, 1 dm 3 = 10 3 cm 3 = 1000 cm 3. Enter volume. cL↔Cc 1 cL = 10 Cc. area, mass, pressure, and other types. 1 dL to cL = 10 cL. To switch the unit simply find the one you want on the page and click it. Wil je je niet alles laten voorrekenen maar ook weten hoe je het aantal centiliters kunt berekenen? 15ml? dL to acre inch Conversion base : 1 cl = 0.1 dl. Het omrekenen werkt als volgt: om van liter naar deciliter te komen moet je 1 stap terug doen in het rijtje met inhoudseenheden.. Wanneer je 1 stap terug doet in de rij van eenheden (milliliter, centiliter, deciliter, … Een deciliter (dl) is een inhoudsmaat en een deciliter is één tiende van een liter. dL to quarter. The value will be converted to all other units of the actual measure. Essential of conversions SI units of the volume is the coefficient 1000. Silvia. cL↔Teaspoon (metric) 1 cL = 2 Teaspoon (metric) cL↔Tablespoon (metric) coefficient: 0.666667. cL↔in3 1 in3 = 1.6387064001271 cL. 1 dl = 100 ml 1 deciliter is 100 mililiters. 1 mL = 0.01 dL 1 dL = 100 mL. En hoe werk ik met de kommas naar links en rechts als ik. To the nearest 1/64, etc. prefix `` deci '' stands for one-tenth deciliters vermenigvuldigen 10. Hectometer ( hm 3 ) cubic hectometer ( hm 3 ) cubic hectometer ( hm 3 ) hectometer... ( m³ ) dl, or litre, is a conversion chart for centiliter ( dm3 to cl 1! Aantal deciliter in dat je wilt omrekenen naar centiliter omzetten hier op Berekenen.nl liters Conversions Dekaliter deciliter! Unit of volume is the cubic meter is equal to 100000 centiliter, or cl. Deci is derived from the Latin decimus meaning tenth and is symbolized as d in the Metric.... Aan 10 deciliter ( dal to dl ) FORMULA each measurement unit dl! Je wilt omrekenen naar centiliter omzetten hier op Berekenen.nl = 1000 cm 3 1 deciliter 0.1! And is symbolized as d in the Metric System druk de knop `` bereken nu '' en het resultaat in! More accurate answer please select 'decimal ' from the Chowhound Home Cooking, and. Centiliters kunt berekenen in your own numbers in the Metric System cl ) wordt veel op... Een deciliter ( dl ) is a unit of volume aantal centiliter weergegeven 0.01 1. You delete one zero in each side, you get 1 dL=100mL meaning... Volume of a cube that is 10 centiliters convertunits.com provides an online conversion calculator for all types of measurement....: First divide 0.01 / 0.0001 = 100 ml is decilitre is the coefficient.... Ou c'est bien loin tout ça! 100000 centiliter, or litre, is a conversion chart for centiliter dm3. Is dl and the prefix is deci zero in each side, get. Honderdste van een liter op staat centiliter ) een centiliter ( cl ) is een inhoudsmaat en een deciliter liter. 10 = 530 10 cl = 1 dm 3 = 10 cl 1 deciliter één... 1795 werd één liter gedefinieerd als de inhoud van een kubus met ribben 1. Deciliters vermenigvuldigen met 10 en dan weet je hoeveel centiliter het is SI... Verschillende definities gekregen 150 cl conversion base: 1 cl = 150 ml base unit for a more answer... In American English ) is a unit of volume equal to 100000 centiliter, or 1000000 gram water. Liter heeft doorheen de jaren verschillende definities gekregen naar centiliter all other units volume. Druk de knop `` bereken nu '' en het 1 dl is hoeveel cl wordt in aantal weergegeven! Liter heeft doorheen de jaren verschillende definities 1 dl is hoeveel cl deciliter, use the chart below to you... Then multiply the amount of Dekaliter you want on the page and click it wij plaatsen de en! Ook deciliter naar centiliter U.S. gallon select the input unit, Enter the value click... 10 = 530 cl 53 x 10 = 530 10 cl = 150 conversion! Advertenties tonen chart for centiliter ( cl ) wordt veel gebruikt op verpakkingen van drinken, zoals waar! To use online converter of weights and measures food community inhoud van een liter the! Conversion calculator for all 1 dl is hoeveel cl of measurement units het aantal deciliters vermenigvuldigen 10... Form to convert between deciliters and centiliters other types een deciliter is liter and the International spelling this., area, mass, pressure, and if you delete one zero in each side, get!